Rioolreiniging Terneuzen

Om het voor de klant en ons makkelijk te houden, vragen wij om na afloop van de werkzaamheden de verschuldigde bedragen, te pinnen op ons mobiel pinapparaat, of contant te voldoen.

Rioolreiniging kan preventief gedaan worden of als er een daadwerkelijk rioolprobleem is. Elk type verstopping heeft een andere aanpak, maar voor een perfecte rioolreiniging, of het reinigen van een keukenafvoer, is Rioolservice Terneuzen, een betrouwbare partner.

Een rioolverstopping of een afvoerverstopping ontstaat bijna nooit spontaan. Vaak is de verstopping al een tijdje aanwezig, maar laat deze nog wel water door. Vaak duurt het langer voordat de douchebak, of spoelbak leeg gelopen is, of maakt deze een borrelend geluid als het toilet doorgetrokken wordt. Dit duidt op een beginnende verstopping, laat in dit geval een rioolreiniging uitvoeren door Rioolservice Terneuzen.

Een afvoerverstopping ontstaat vaak door zeep of vetresten. Dit gaat heel geleidelijk aan, tot op het moment de afvoer helemaal dichtgeslibt is, vaak wordt er dan pas actie ondernomen. Eerst probeert men zelf de verstopping op te lossen met een veer of ontstoppingsmiddelen. Pas op met deze middelen, ze zijn gevaarlijk voor uw ogen en huid en longen, maar ook voor de afvoeren zijn ze niet allemaal geschikt.  Vaak echter is de verstopping zo hardnekkig, dat de verstopping op en profecionele wijze moet worden opgelost . Een rioolontstoppingsbedrijf ontstopt uw riool met professioneel apparatuur, dit kan met mechanische verenmachines of met hoge waterdruk.

Een rioolverstopping kan ook diverse oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen dat er te veel materialen door het riool gespoeld zijn, die er helemaal niet in het riool thuishoren. Denk hierbij aan vochtige doekjes, verkeerd toiletpapier en vet. Deze verstoppingen kunnen wij, normaal gesproken, betrekkelijk eenvoudig voor u oplossen. Het oplossen van deze verstoppingen is meestal binnen 1 uur gebeurd, mits er geen breekwerk, of veel graafwerk moet worden verricht. Bijna al deze verstoppingen worden met hoge waterdruk, met verschillende spuitkoppen en freesen opgelost. Ons advies is, nadat de verstopping is opgelost, een camerainspectie uit te voeren. Hierdoor kan worden achterhaald wat de oorzaak van de verstopping was, en daarmee een volgende rioolonstopping worden voorkomen. Ook krijgt u in dat geval garantie op de uitgevoerde werkzaamheden, mits de riolering geen gebreken vertoond. Indien er gebreken in de riolering zichtbaar zijn, ook dit kan Rioolservice Terneuzen voor U repareren.

Indien het riool verstopt is, lossen wij de rioolverstopping met hoge waterdruk op. Door gebruik te maken van verschillende spuitkoppen, wordt de rioolverstopping eerst kapot gespoten, waarna wij met  andere spuitkoppen de rioolbuis geheel reinigen. Deze werkwijze van rioolreiniging, doen wij tot aan de huisaansluiting van het hoofdriool. Afvoer of riool ontstoppen doen wij met verenmachines en waterdruk. Als waterdruk niet mogelijk is, lossen wij de afvoerontstopping eerst met verenmachines op, en daarna   reinigen wij deze  met waterdruk. Een correcte rioolontstopping is van cruciaal belang om een eventueel volgende verstopping te voorkomen.

De verstopping van de riolering kan diverse andere oorzaken hebben. Denk hierbij vooral aan:

• Verzakking van het riool. Door de verzakking ligt het riolering niet meer met afschot, maar met tegenschot. Dit wil zeggen dat het rioolwater en vuil, niet meer langzaam naar het hoofdriool spoelt, maar naar het hoofdriool moet klimmen. Is de verzakking niet te veel, zal het water wel in het hoofdriool terecht komen, maar het vuil blijft achter in de riolering, met het gevolg dat het vuil opstapelt, dus de riolering verstopt

• Breuk van de riolering. Regelmatig komt het voor dat wij tijdens inspectie een rioolbreuk ontdekken. Vaak is de oorzaak hiervan, een oude riolering . Tegenwoordig is de riolering van P.V.C., maar vroeger werden andere materialen gebruikt, zoals: gresbuis, en andere steenachtige materialen. Deze materialen zijn zeer breukgevoelig, en op de verbindingen van deze materialen, zit vaak ruimte, waardoor er materialen in kunnen komen, welke niet in de riolering thuishoren, zoals: zand en steentjes. Deze materialen zijn veel zwaarder dan water, zodat ze niet met het rioolwater afgevoerd worden, en in de loop van de tijd een verstopping kunnen veroorzaken. Ook een veelvoorkomende oorzaak van een rioolverstopping, bij deze materialen is wortelingroei. Ons advies is, als er een oude riolering is, vervangen. Indien deze niet vervangen wordt zullen er verstoppingen blijven ontstaan. Ook komt het voor dat een P.V.C. riolering gebroken is. Dit kan gebeuren door: Inklinken van de grond, of verzakken van het pand, maar ook montagefouten kunnen hiervan de oorzaak zijn. Vaak komen deze problemen in nieuwbouw wijken voor. Gelukkig zijn deze oorzaken vrij eenvoudig te repareren.

Rioolservice Terneuzen staat ook op de website van erkende rioolontstoppingsbedrijven

Rioolservice Terneuzen is aangesloten bij Rioolservice Nederland